Sandang, Pangan, Papan

28 Aug 2015 — 10 Sep 2015

Galeri Gerilya , Bandung

A Solo Exhibition of Radhinal Indra

Curators:

Doni Ahmad.

Artworks

Radhinal Indra

Peta Sayang No.1, 2015

Acrylic on Canvas

60 x 90

Radhinal Indra

Peta Sayang No.2, 2015

Acrylic on Canvas

60 x 90

Radhinal Indra

Peta Sayang No.3, 2015

Acrylic On Canvas

60 x 90

Radhinal Indra

Peta Sayang No.4, 2015

Acrylic On Canvas

60 x 90

Radhinal Indra

Sayang No. 5, 2015

Acrylic on Canvas

200 x 200

Radhinal Indra

Sayang No.1, 2015

Acrylic on Canvas

60 x 90

Radhinal Indra

Sayang No.2, 2015

Acrylic on Canvas

60 x 90

Radhinal Indra

Sayang No.3, 2015

Acrylic on Canvas

60 x 90

Radhinal Indra

Sayang No.4, 2015

Acrylic on Canvas

60 x 90

Radhinal Indra

Sayang No.6, 2015

Acrylic on Canvas

105 x 115