A Solo Exhibition of Dadi Setiyadi

26 Feb 2012 — 26 Mar 2012

AJBS Gallery , Surabaya

Artworks

Dadi Setiyadi

Aquarius, 2012

Gold Plating Glass

32 x 96

Dadi Setiyadi

Aries, 2012

Gold Plating

36 x 50

Dadi Setiyadi

Bawang Merah, 2012

Acrylic on canvas

190 x 150

Dadi Setiyadi

Bawang Putih, 2012

Acrylic on canvas

190 x 150

Dadi Setiyadi

Broken Rock, 2012

Acrylic on canvas

200 x 200

Dadi Setiyadi

Charging, 2012

Fiberglass, Chrome Iron

28 x 60

Dadi Setiyadi

Cinta Nawang Wulan, 2012

Acrylic on canvas

190 x 150

Dadi Setiyadi

Dayang Sumbi, 2012

Acrylic on canvas

190 x 150

Dadi Setiyadi

Joko Tarub, 2012

Acrylic on canvas

190 x 150

Dadi Setiyadi

Labu Emas, 2012

Acrylic on canvas

190 x 150

Dadi Setiyadi

Lohjinawi Milk, 2012

Acrylic on canvas

190 x 150

Dadi Setiyadi

No Time for Think, 2012

Acrylic on canvas

190 x 150

3rd Room

Nyi Pohaci Sangyang Sri, 2012

Acrylic on canvas

300 x 200

3rd Room

Robo Scorpio, 2012

Fiberglass, chrome alumunium

58 x 74

Dadi Setiyadi

Sangkuriang Sakti, 2012

Acrylic on canvas

150 x 190

3rd Room

Scary Gary, 2012

Fiberglass

54 x 67

3rd Room

Sura vs Baya, 2012

Acrylic on canvas

300 x 200